آدرس IP چيست؟

آدرس IP چيست؟

آدرس IP یک آدرس پروتکل اینترنت است که خيلی شبيه آدرس پستی است. IP ها به چهار اکتت شکسته ميشوند که توسط نقطه از هم جدا ميشوند و هر اکتت ميتواند دارای عددی بين ٠ تا ٢۵۵ باشد.
برای مثال 231.61.5.6 و 10.10.254.34 ،192.168.0.1 ميباشند معتبر IP های آدرس IP های معتبر ميباشند.
علت اینکه هر بخش یک اکتت ناميده ميشود این است که ٨ بيت باینری را نشان ميدهد و حداکثر عدد ده دهی که ميتوانيد با ٨ بيت باینری ایجاد کنيد، ٢۵۶ است. از نظر برخی ها آدرس IP مانند آدرس پستی است. اکتت اول مانند نام استان، دومين اکتت نام شهر، سومين اکتت آدرس خيابان و چهارمين اکتت شماره پلاک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *